Page 2 - DİKKAYA FİYAT KATALOĞU
P. 2

Eylül 1988’de Dikkaya Teknik Malzeme San. ve Tic. Ltd. bir şirket kimliğini üstlenmiş ve porföyündeki ürün çeşitliliğini
      Şti.’nin kurulmasıyla yola çıkmış olan Dikkaya Grup, bu yıla 15.000 adet in üzerine çıkartarak yaygın bir alt bayi ağı
      kadar DİKKAN A.Ş. nin kurucu ortağı olan Mustafa Dikkaya, oluşturmuştur.
      1997 yılında Dikkaya Su Kontrol Sistemleri Ltd Şti.’ni kurmuş,  Dikkaya Grup 2005 yılında e-ticaret kanuna göre ticaret
      ve bu firma ile Dünya Markası olan Raphael’in üretmiş olduğu,  yapmak üzere DKY Elektronik Hizmetler San. Tic. Ltd. Şti.
      basınç ve debi kontrolünde kullanılan vanaların, Türkiye  kurulmuş ve B2B ve B2C altyapısı üzerinde e-ticaret faaliyet-
      Distrübütörlüğünü üstlenerek iç piyasadaki müşterilerinin  lerine başlamış ve çalışmalarına devam etmektedir.
      hizmetine sunmuştur. Bu gün 2" den 32" e kadar tüm vanala- Grubumuz kuruluşunun 20. yılında, bu gün faaliyet
      rın üretimini kendi tesislerinde gerçekleştirmektedir.
                                göstermekte olduğu 7.500 m² lojistik alanını satın almış ve
       Mak. Müh. Özgür Dikkaya’nın da göreve başlamasıyla, sahip olduğu araç filosunu da tümüyle yenileyerek yatırımları-
      geliştirdiği ve faydalı model belgesi aldığı bir çok imalatın na, hedeflerine uygun olarak devam etmiştir.
      (Hidrant, Vantuz v.s.) üretimi ile bu ürünleri, kullanıcılar  Vizyonunda, her 5 yılda bir yatırım hedefi olan grubumuz,
      tarafından tercih edilir durumuna getirmiştir. Su Kontrol  2013 yılında DKY marka vana grubu ürünlerinin geliştirilmesi,
      Sistemleri Firmamız bu gün, içme suyu ile ilgili proje geliştir- imalatı ve yaygınlaştırılması hedefinin  yanı sıra, ısıtma-so-
      me açısından önemli bir kaynaktır.         ğutma sektöründe de konumunu güçlendirmek için, 12.500
      2003 yılında kurulan Dikkaya Pazarlama ve Dağıtım Ltd. Şti. m² lik yeni fabrika yatırımı  ile  sektördeki  yoluna, kararlılıkla
      Aktif pazarlama stratejileri geliştiren ve lojistiğe yatırım yapan ve hız kesmeden devam etmektedir.


                              01
   1   2   3   4   5   6   7